Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
29
Chuẩn bị các hồ sơ bản vẽ
(last modified: 1/21/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn thiết kế xây dựng nào

Đà Nẵng

Kết quả dự kiến

Bản vẽ tổng thể x2 01 - Bản vẽ tổng thể
Bản vẽ thiết kế kiến trúc x2 01 - Bản vẽ thiết kế kiến trúc
Bản vẽ đấu nối hạ tầng kỹ thuật x6 01 - Bản vẽ đấu nối hạ tầng kỹ thuật
Đĩa CD chứa các bản vẽ dưới dạng bản mềm 01 - Đĩa CD chứa các bản vẽ dưới dạng bản mềm
Chứng chỉ hành nghề của người thiết kế 01 - Chứng chỉ hành nghề của người thiết kế
Giấy DKKD của đơn vị thiết kế 01 - Giấy DKKD của đơn vị thiết kế

Các chi phí

Chi phí được tính dựa trên quy mô dự án theo phụ lục 1 của thông tư 01/2013/TT-BXD

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 20mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 16/2013/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
Nghị định 16/2013/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
Điều 1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License