Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 40)
Gặp DIEPZA
Ký biên bản ghi nhớ thuê đất  (1)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Declare investment project information online
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
21
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Thuê đất  (2)
Chứng thực hợp đồng thuê đất  (1)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thiết kế  (1)
Chứng thực tài liệu  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực tài liệu  (1)
Nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuật thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
37
Nhận kết quả giải quyết hồ sơ thẩm duyệt PCCC
(last modified: 1/21/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  15 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng

183, Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3644 538
Fax: +84 511 3644 524

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:30-11:00, 14:00-17:00
T3: 07:30-11:00, 14:00-17:00
T4: 07:30-11:00, 14:00-17:00
T5: 07:30-11:00, 14:00-17:00
T6: 07:30-11:00, 14:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Thị Xuân Thủy/Trần Bảo Cường/Phạm Đình Hải/Phạm Hữu Tuấn

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 3644 538

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC 01 - Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC
Bản vẽ thiết kế được đóng dấu thẩm duyệt về PCCC 01 - Bản vẽ thiết kế được đóng dấu thẩm duyệt về PCCC
Văn bản trả lời về giải pháp PCCC (đối với hồ sơ TK quy hoạch và cơ sở) Văn bản trả lời về giải pháp PCCC (đối với hồ sơ TK quy hoạch và cơ sở)
HOẶC: Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng (đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng) HOẶC: Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng (đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng)
HOẶC: Văn bản trả lời về kết quả thẩm duyệt (trong trường hợp kết quả thẩm định không đạt) HOẶC: Văn bản trả lời về kết quả thẩm duyệt (trong trường hợp kết quả thẩm định không đạt)

Các yêu cầu

Người đại diện
1. Giấy biên nhận
Giấy biên nhận (Bản gốc )
Trường hợp ủy quyền, xuất trình:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
NDT cần viết giấy giới thiệu cho người được ủy quyền nếu NDT vắng mặt
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 10mn

Khiếu nại: Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng

183, Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3644 538
Fax: +84 511 3644 524

Bộ phận giải quyết

Phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy

T2: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T3: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T4: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T5: 08:00-11:00, 14:00-16:30
T6: 08:00-11:00, 14:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Huy Phong

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 511 387 9778
Thư điện tử: nguyenhuyphongpc66@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License