Danh mục các bước
(Tổng số bước: 58)
Gặp IPC
Xác định địa điểm thực hiện dự án  (4)
Prepare master plan drawing profile  (1)
Xác định địa điểm thực hiện dự án  (11)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Đề nghị phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Chứng thực tài liệu  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Xin quyết định cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (3)
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nhận công văn giới thiệu địa điểm
(last modified: 8/21/2017)

Espera hasta paso siguiente

0 ngày  -  2 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Vũ Xuân Cẩm Tú / Đinh Thùy Trang

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 388 6243

Kết quả dự kiến

Công văn giới thiệu địa điểm Công văn giới thiệu địa điểm

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 2 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định 7825/QD-UBND, ban hành Đề án thực hiện cơ chế “một cửa iiên thông” trong giải quyêt thủ tục hành của thành phố Đà Nẵng
Quyết định 7825/QD-UBND, ban hành Đề án thực hiện cơ chế “một cửa iiên thông” trong giải quyêt thủ tục hành của thành phố Đà Nẵng
Mục  2 ,  Điều 4

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận tờ trình từ NĐT, IPC sẽ viết công văn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của Đà Nẵng để giới thiệu địa điểm đầu tư theo yêu cầu của NĐT. Trên cơ sở ý kiến giới thiệu địa điểm của các cơ quan có thẩm quyền, IPC sẽ viết công văn trình UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương. Sau khi có ý kiến của UBND TP Đà Nẵng về chủ trương thực hiện dự án, IPC sẽ gửi công văn thông báo ý kiến của UBND cho NĐT.
Certification of IPC Certification of IPC

Khiếu nại: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trương Hào

Điện thoại: +84 913 403 599
Thư điện tử: haot@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License