Danh mục các bước
(Tổng số bước: 58)
Gặp IPC
Xác định địa điểm thực hiện dự án  (4)
Prepare master plan drawing profile  (1)
Xác định địa điểm thực hiện dự án  (11)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Đề nghị phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Chứng thực tài liệu  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Xin quyết định cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (3)
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Xác nhận tình trạng hồ sơ (nếu có)
(last modified: 1/15/2018)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  15 mn

Kết quả dự kiến

Công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ 01 - Công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Thông tin bổ sung

Sau 2 ngày làm việc từ khi nộp hồ sơ, Nhà đầu tư (hoặc người được uỷ quyền) có thể liên hệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ của IPC để xác nhận tình trạng hồ sơ. Nhà đầu tư (hoặc người được uỷ quyền) đến IPC nhận văn bản yêu cầu bổ sung thông tin hoặc giải trình thêm. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ bổ sung sẽ cung cấp phiếu hẹn mới, hoặc sửa lại ngày trên phiếu hẹn cũ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ ngày IPC nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của Nhà đầu tư.

Khiếu nại: Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 388 6243 /+84 511 388 6244
Fax: +84 511 381 0056
Thư điện tử: ipc@danang.gov.vn
Trang web: http://www.investdanang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Quầy 9 - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ - Tầng trệt - Tòa nhà trung tâm hành chính

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Ông Trương Hào

Điện thoại: +84 913 403 599
Thư điện tử: haot@danang.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License