Danh mục các bước
(Tổng số bước: 58)
Gặp IPC
Xác định địa điểm thực hiện dự án  (4)
Prepare master plan drawing profile  (1)
Xác định địa điểm thực hiện dự án  (11)
Xác thực tài liệu bằng tiếng nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (2)
Dịch công chứng tài liệu  (2)
Đề nghị phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo DTM (với dự án yêu cầu lập báo cáo DTM)  (6)
Chứng thực tài liệu  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (3)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Xin quyết định cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất  (3)
Chứng thực quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Xin ý kiến về thiết kế cơ sở  (3)
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
26
Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt Báo cáo ĐTM
(last modified: 8/21/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Chi cục bảo vệ môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng

24 Hồ Nguyên Trừng, Q. Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 374 0449
Fax: +84 511 374 0449
Thư điện tử: ccbvmt@danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng thẩm định và cấp giấy phép

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Nguyễn Hoàng Huy/Nguyễn Hoàng Dung

Chuyên viên
Điện thoại: +84 511 374 0448

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận 01 - Giấy biên nhận

Các yêu cầu

1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
2. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo DTM (7 Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Dự án đầu tư (Bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 5,000,000
Chí phí cho hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là 45 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường)
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật bảo vệ môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Các điều 18, 19, 20
2. Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 13, 14, 15, 16, 17
3. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ TNMT, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ TNMT, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 10, 13, 14, 15
4. Quyết định 05/2012/QD-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 05/2012/QD-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Điều 3

Khiếu nại: Chi cục bảo vệ môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng

Đơn vị giải quyết

Chi cục bảo vệ môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng

24 Hồ Nguyên Trừng, Q. Hải Châu , Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 374 0449
Fax: +84 511 374 0449
Thư điện tử: ccbvmt@danang.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng thẩm định và cấp giấy phép

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:30

Cán bộ giải quyết

Bà Đoàn Thị Kim Anh

Phó phòng
Điện thoại: +84 511 374 0448
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License